معصومین

14 معصوم

الف:عصمت یعنی اینکه انسان به مرتبه ای از معرفت نائل شود که حقیقت و باطن گناه را مشاهده کند و چون انسان در ا

چهارده معصوم

 قرآن کریم به نحو مطلق اطاعت از پیامبر خدا (ص) و ائمه (ع) را سفارش میکند [1] و این دلالت دارد که آنان مطلقا خلاف دستو

عصمت معصومین

 معصومیت معصومین علیهم السلام از کمالات معنوی و روحی آنان سرچشمه می گیرد.

«امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام زمان‌علیهم‌السلام»چکیده

امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظم، و امام رضاعلیهم‌السلامچکیده:

«حضرت زهرا‌علیهاالسلام و امام حسن مجتبی‌علیه‌السلام»اشاره

«امام حسین‌علیه‌السلام»چکیده

ترک اولی، عملی است که مخالفت با دستورات الهی به شمار نمی آید. یعنی گناه و معصیت نیست. ولی بهترین عمل نیز نیست.