دین و فرهنگ

تفسسیر قران

1- به طور کلی معانی بطنی قرآن مورد فهم کسانی است که مخاطب اصلی قرآن بوده و این باطن را غیر از (مطهرون)درک نمی کنند قر

قیامت

از پیامبر(ص) حدیثی است که در آخرت فقط خداوند از گناه بنده ها خبر دارد و او آبروی بنده ها را نمی ریزد.

آیه قرآن

آیات مربوط به ارتداد به دو گروه تقسیم شود:1- گروهی که لفظ «ارتداد» در آن ذکر شده است.

خمس

آیه مربوط به خمس عبارت است از:« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِل

نماز مستحبی

در نمازهای مستحبی که دارای اذکار و ادعیه مخصوصه با مقدار معینی هستند اگر چنان چه سهواً و غیر عمدی کم و زیاد

ظهور مهدی(عج)

برای پاسخ توجه شما را به چند مقدمه جلب می کنیم:1- انقلاب حضرت م

تکنولوژی

1- اسلام از تسهیلات و امکاناتی که به نفع بشر و در خدمت او باشد استقبال کرده و از آن چه که موجب ضرر و زیان بشر و انسان

جهان هستی

یکی از لوازم واجب الوجود بودن آن است که این وجود نامحدود و مطلق

ظهور مهدی

اعتقاد به منجی عالم که روزی خواهد آمد و بالاخره دنیا را ب