دین و فرهنگ

مصحف فاطمه زهرا(س)

1- مصحف حضرت فاطمه(س) از مسلمات در نزد شیعه است و در کتب حدیث از آن سخن به میان آمده است و همین طور در کتب اعتقادی و

موسیقی

نظر علماء و مراجع عظام در این موضوع متفاوت است لذا یا مستقیماً با دفاتر مرجع تقلید خود ارتباط برقرار نمایند و یا بفرم

تقلید

اساساً تقلید، یعنی پیروی از قول و عقیده دیگری، که چند صورت برای

دود کردن اسپند

طی تماسی که با دفتر رهبری داشتیم سؤال شما را این گونه پاسخ دادن

نماز آیات

نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می شود: 1- گرفتن خورشید 2- گرفتن ماه گر چه مقداری کمی از آنها گرفته شود و کسی هم نتر

استمنا

استمناء از گناهان کبیره است و واجب است که در اولین فرصت توبه کن

هوالقادر

 من معتقدم خدواند قادر است همه چیز را انجام دهد.

حجاج بن یوسف

وقتی جناب عبدالمطلب به سپاه ابرهه نزدیک شد، و به عنوان رئیس قریش به بارگاه او، بار یافت، ابرهه گفت چه می خواهی گفت، ش

اهل کتاب

 در مورد مجوس (زرتشتیان) اختلاف نظر وجود دارد که آیا اینان کتاب آسمانی داشته‏اند یا خیر و منشا این اختلاف، مبهم بودن