دین و فرهنگ

وحدت مسلمانان

چرا با این که سنی ها امامت مولا علی(ع) را به عنوان خلیفه اول قبول ندارند و چرا با این که پیامبر فرمودند: یا علی دوست

سفر امام رضا به ایران

امامانی که به ایران سفر کرده اند عبارتند از:

شمشیر

چون در جنگ احد حضرت علی علیه السلام کافران را که قصد حضرت رسول داشتند متفرق کرد و پرچمداران را کشت و جمعی را به دوزخ

پل صراط

در کتاب ها و روایات اسلامی از پل صراط سخن ها گفته شده است. ما چند نمونه را به عرض شما می رسانیم:

حاکم حسکانی

در پاسخ مناسب است اقوال برخی علما را درباره ایشان ملاحظه کنید:

حدیث

 من مرتکب گناه بزرگی شده ام، پس از آن چندین بار توبه کردم ولی باز توبه خود را می شکستم.

فرزندان عبدالمطلب

فرزندان عبدالمطلب که همان عموها و عمه های پیامبر هستند، بر اساس نقل کتاب "طبقات الکبیر" دوازده پسر و شش دختر است که پ

تدفین

من فردی مسلمان و معتقد به تکالیف هستم ولی تمایل دارم جسدم پس از مرگ به دریا انداخته شود ولی فضلا و علمای گرام فرموده

حدیث

انسان باید در ارتباط با خداوند، همواره حالتی میان خوف (ترس از عذاب الهی) و رجا (امید داشتن به رحمت الهی و ناامید نشدن

فکر کردن

فکر گناه، گناه نیست یعنی اگر کسی فکر گناه کند تا زمانی که به مرحله عمل نرسیده باشد گناهی مرتکب نشده است.