دین و فرهنگ

حدیث

علت واقعی حرمت شراب، ضرر جسمانی نیست، بلکه یکی از حکمت های حرمت شراب، ضرر جسمانی است.

مسجد

نام مساجدی که در قرآن کریم آمده است به شرح زیر می باشد:

1. مسجد ضرار (توبه، 107)

جمهوری اسلامی

با توجه به دستورات اسلامی، تنها افرادی شایستگی حاکمیت بر انسان ها را دارند که اجازه ای خاص و یا عام از جانب پروردگار

ارتباط با خدا

یکی از افتخارات انسان این است که خداوند او را به بندگی خود بپذیرد و از دایره سرکشان و طاغیان و گمراهان بیرون آورد.

نگاه

قبل از هر چیز توجه به دو نکته ضروری است:

حدیث

ویژگی ها و خصوصیات یک انسان خوب و مومن را امام صادق(ع) این گونه بیان می فرماید:

عصمت پیامبران

پاسخ شما را طی چند مطلب به عرض می رسانیم:

معنای عصمت:

مولا امیرالمومنین

بر اساس آموزه های دینی ما، اساساً نگاه مؤمن به مؤمن عبادت است.[1] و با توجه به این که پیامبر اسلام، حضرت علی و دیگر ا