دین و فرهنگ

نماز قضای پدر و مادر

اولا: این طور نیست که فقط قضای نماز پدر بر پسر بزرگ واجب باشد و قضای نماز مادر بر پسر بزرگ واجب نباشد، بلکه این حکمی

غدیر

این ایراد از عدم احاطه به کتاب های اسلامی، اعم از حدیث و تاریخ و تفسیر، سرچشمه گرفته است، زیرا در کتاب های دانشمندان

استعاذه

استعاذه به معنی درخواست پناهگاه از خداوند است. درخواست پناه، گاهی، تکوینی و گاهی تشریعی است.

پیامبران

در منابع دینی روایاتی وجود دارد که افضلیت امامان علیهم السلام را بر انبیا مطرح می کند.

امام حسن مجتبی علیه السلام

یکی از آفت های بزرگ و ویرانگری که در تاریخ اسلام بروز کرد و در دوره هایی شیوع و رواج بسیار داشته، جَعْل و وضع حدیث اس

آفرینش خدارند

قرآن کریم می فرماید: «ان الله علی کل شیء قدیر»[1] یعنی خداوند بر هر چیزی توانا و قادر است، اما بعضی از اموری که ما تص

خرق عادت

گاهی به جای کلمه معجزه، «خرق عادت» به کار برده می شود که این، همان برداشتی است که «اشاعره» از معنای معجزه داشتند.