دین و فرهنگ

پرسش: سحر از نظر شیعه چیست؟

پرسش: یکی از شاخصه‌های مهم عرفان‌های نوظهور چیست؟

پرسش: نقش نماد‌های شیطان پرستی چیست؟

پرسش: آیا مشاهده سحر و مطالعه درباره آن، حرام است؟

پرسش: ریاضت مورد تایید اسلام کدام است؟فایده و اقسام ریاضت را توضیح دهید؟

پرسش: علل گرايش نسبتا زياد به عرفان‌هاي نوظهور چيست؟

پرسش: خشم خدا به چه معنایی می باشد؟

پرسش: برای رسیدن به تکامل به چه چیزهایی نیاز داریم؟

پرسش: آیا شیطان راهنمای علم و دانش است؟

پرسش: راه‌های نفوذ عرفان‌های نوظهور در بین جوانان چیست؟

پرسش: در مورد عدد چهل توضیح دهید.

پرسش: تعبیر به نفس کشتن یا میراندن نفس که در متون دینی آمده است، چه مفهومی دارد؟