دین و فرهنگ

پرسش: آیا صدا و سیما برای مبارزه با معنویت‏‌های انحرافی موفق بوده؟

پرسش: معیارهای معنویت گرائی چیست؟

پرسش: چرا بعضی ها بوجود خدا شک میکنند؟

پرسش: چرا عرفان‌های نوظهور در ایران خطر‌های جدی دارند؟

پاسخ: خمس همانند زکات از مالیات‌های اسلامی است که به منظور رفع مشکلات مالی امت اسلامی و

پاسخ: فقه و آگاهي از احکام دين و قدرت اجتهاد و استنباط، يک تخصص علمي است.

پاسخ: در ابتدا از تصميم و برنامه شما نسبت به جمع آوري سؤالات و شبهات دوستان خود و يافتن پاسخ سؤالات

‏در هر چیزى، شناخت و معرفت مقدّم است، از این رو، خودشناسى یا »معرفت نفس« بر »خودسازى« مقدّم است.

پاسخ: سجده زیارت عاشورا واجب نیست، بلکه مستحب است.

پاسخ: اذن و اجازه پدر و مادر در مورد كارهايي كه فرزند انجام مي دهد، شرط نيست؛ مگر در برخي موارد مانن