آیا سرطان استخوان کشنده است

درد سرطان

احساس درد یکی از پیامدهای ابتلا به سرطان است و حدود 70درصد از بیماران سرطانی با این معضل دست به گریبان هستند.

علائم سرطان استخوان

انواع تومورهای خوش خیم استخوان   استئوکندروم