آشنایی با سرطان

درد سرطان

احساس درد یکی از پیامدهای ابتلا به سرطان است و حدود 70درصد از بیماران سرطانی با این معضل دست به گریبان هستند.

علائم هشدار دهنده‌ سرطان

کارشناسان بهداشت و سلامت بر اهمیت توجه به علائمی تأکید می‌کنند که نشان از سرطان پنهان می‌دهند.