اعتماد به نفس

  • دروغ

    شاید برای هر انسانی اولین تجربه دروغ گفتن به دوران کودکی او بازگردد و هنگامی که دروغ گفتن در خانواده پذیرفته شود یا حتی آموزش داده شود، فرد با خود فکر می کند که دروغ خیلی هم بد نیست و حتی می تواند راه نجات او باشد اما به مرور زمان دروغگویی به ویژگی های رفتاری فرد اضافه می شود.

  • اعتماد به نفس اين است که انسان خود و نيروها و استعدادهاى خويش را فراموش نکند و هر چه بيشتر از آنها براى دست يافتن به اهداف خويش بهره گيرد و تا مى تواند دست خويش را در پيش ديگران براى رفع نيازهاى خود دراز نکند و يکى از پيامدهاى اعتماد به نفس، استقلال و خودکفايى است.

  • باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

  • عليرضا خاني
    مقدمه