جدیدترین‌های «ابتلا به سرطان»

درد سرطان

احساس درد یکی از پیامدهای ابتلا به سرطان است و حدود 70درصد از بیماران سرطانی با این معضل دست به گریبان هستند.

ارتباط میان نوشیدنی‌های قنددار و سرطان‬‎

مصرف نوشیدنی های قنددار در طول چند دهه گذشته در سراسر جهان افزایش یافته است و به طور قانع کننده‌ای با خطر ابتلا به چا