تندرستی وپزشکی

سلامت

موارد مصرف گیاه رازک

نام علمی گیاه: Humulus lupulus نام های انگلیسی: Asperge Sauvage, Common Hops

موارد مصرف کاسنی

نام علمی گیاه: Cichorium intybus نام انگلیسی: Chicory نام فارسی: کاسنی

موارد مصرف کندر

نام علمی گیاه: Boswellia sacra نام انگلیسی: frankincense ، olibanum-tree