موهبتهای

 • محمداسماعیل نوری زنجانی

  سیمرغ فهم هیچکس از انبیا نرفت
  آنجا که تو به بال کرامت پریده‌ای
  هر یک به قدر خویش به جایی رسیده‌اند
  آنجا که جای نیست به جایی رسیده‌ای
  اشاره