ازدواج

قرآن

قبل از آنکه دعاهائی برای برآورده شدن حاجات معرفی نمائیم توجه شما را به چند نکته جلب می نمائیم:

ازدواج با اهل کتاب

 در جائی از سایت فرمودید ازدواج دائم با زنان اهل کتاب از نظر برخی علما بلا مانع است.لطفا نام این علمای عظام را معرفی

ازدواج

در جوامع امروزی خواستگاری مرد از زن یک امر عرفی است اما از نظر شرع و قانون شرعی خداوند تبارک و تعالی هیچ اشکالی در ای

محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله

یکی از تحریفهای بزرگی که در تاریخ اسلام توسط حکومت بنی امیه و برخی از مورخان دنیاپرست و متعصب اهل سنت انجام گرفت، مسئ

برده داری

در احکام شرع، ما چند نوع ازدواج داریم: الف. ازدواج دائم ب. ازدواج موقت(متعه) ج. ازدواج با کنیز.

ازدواج موقت

 کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) حاکی از مشروعیت ازدواج موقت (متعه) است، قرآن می فرماید:فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ

ازدواج موقت

پیرامون ازدواج موقت بررسی های بسیاری انجام شده و نظرات گوناگونی مطرح شده است، در این میان به نظر می رسد آن چه بیشتر د

حضرت خدیجه (س)

 

آیاتی در قرآن وجود دارد که به نحوی با حضرت خدیجه مرتبط است و ما به چهار آیه از آن ها اشاره می کنیم.

حضرت علی وفاطمه علیهم السلام

به چند دلیل حضرت علی علیه السّلام تا حضرت فاطمه علیها السّلام در قید حیات بودند، همسر دیگری اختیار نکردند.

ازدواج

استاد شهید مطهری در مورد ازدواج در عصر جاهلیت می نویسد: در جاهلیت عرب، چهار نوع زناشویی وجود داشته است.