فرق، ادیان و مذاهب

فرق، ادیان و مذاهب

کتاب‌های پائولو شاخصه پلورالیزم معرفتی است کتبی که در آنها مفاهیمی منبعث از فرقه رام گرفته تا کاتارها وجود دارد پائول

فطرت ما شاهد زيبايي و كمال مطلقي بوده است كه مشاهده‌اش تمام هستي‌مان را به عشق تبديل كرده و به خود جذب كرده است.

جی‏پی واسوانی، نویسنده و آموزگار مکتب سادهو واسوانی است.

جهان سکولار شدة امروز که در بی‏معنایی ناشی از نادیده انگاشتن مبدأ و معاد، تشنة معنا و معنویت است به شکلی گسترده دست ب

کتاب‌های پائولو شاخصه پلورالیزم معرفتی است کتبی که در آنها مفاهیمی منبعث از فرقه رام گرفته تا کاتارها وجود دارد پائول

پائولو کوئلیو رمان نویس برزیلى است که افکارش به عنوان یکى از عرفان هاى نوظهور مطرح گردیده.

دین واحد جهانی در آینده ای نه چندان دور اگرچه توجه به دین در جوامع بشری را بیش از پیش می کند اما کارآیی آن در رشد و ت

عرفان حلقه يگ گروه غير قانوني است كه هم اكنون رهبرش زندان است و وزارت بهداشت هم تأييد رسمي بر سلامت كار اين گروه نداش

این روزها شاید اصطلاح مهجور و دور از ذهن «شیطان پرستی» به گوش شما هم رسیده باشد.

در ساحت تبادل آراء، بکار گرفتن واژه های مبهم و دو پهلو، در ارایه نظرات و مطرح ساختن ایده ها از بزرگترین موانع فهم درس

رویکردِ دیگر بار بشر به دین و معنویت ـ پس از گریز چهار سده‏ اى از دین و دیانت ـ پدیده‏اى مهم و ارزشمند است.

پائولو برای دعوت به دین، مردم را به پرستش خدای مادینه می‌خواند و اعلام می‌کند که مبارزه با خداوند نیز جایز است.