فرق، ادیان و مذاهب

فرق، ادیان و مذاهب

عرفان حلقه یکی از فرقه های انحرافی است که در سال های گذشته با مطرح نمودن مباحث عرفانی سعی در جذب و شبکه سازی نیروهای

بسیاری از اهل تصوّف و عرفان، واژة «شریعت» را در برابر «طریقت» و «حقیقت» نهاده و تفاسیر گوناگونی از آنها به‌دست داده‌ا

عصر جدید به همراه خود نیازها، نگاه ها و پرسش های جدیدی را برای بشریت به ارمغان آورده است که علم و تکنولوژی نمی توانند

امروزه عرفان هندی از مسیر اصلی خود خارج شده است و دیگر عرفان نیست بلکه به سمت طبیعت‌گرایی، انسان‌گرایی و بعضاً ابتذال

آیا شیطانی که شیطان پرستان معرفی می کنند (با قدرت‌هایی که برای شیطان ذکر می‌کنند و او را یک فرشته می‌دانند) دقیقا مور

يهوديان حضرت سليمان (ع) را پادشاه مي‌خوانند و باور دارند كه وي ساحر و جادوگر بود!

برخی می‌گویند اهانت به ستاره مقدس داود اشتباه است زیرا این ستاره مورد توجه انبياي بني اسراييل و مورد توجه رسول گرامي

حقیقت رحمانی بودن یا شیطانی بودن «عرفان حلقه» را باید از آسیب دیدگانی پرسید که به واسطه فرادرمانی نزد محمدعلی طاهری و

به گزارش خبرنگار كلينيك باشگاه خبرنگاران، گروهی از پزشکان هندی در مورد ورزش یوگا هشدار داده و اعلام کردند در موارد شد

عرفان حلقه در باب کالبد ذهنی و موجودات غیر ارگانیک حرف‌های زیادی دارد.

در اواخر دهه 1970، زمانی که والدين جوانان آمریکایی با عضویت بسیاری جوانان خود در فرقه رو‌به‌رو شدند و صدمات این فرقه‌

اگر سوء ظن در روابط ایجاد شود، جامعه فلج شده و بسیاری معاملات و ارتباطات از بین رفته و تا مرز فروپاشی پیش می رود.