مواد لازم فیله مرغ و میگو بادامی

مواد مورد نیاز:فیله‌مرغ 100 گرممیگو پاک شده هفت عدد