طرز تهیه آش ساده یا آش پایه

مواد مورد نیاز :▪ برنج از قبل خیس شده برای هر نفر ۳۵گرم