آشپزی با مایکروفر و مایکرویو

مواد مورد نیاز :پیاز 2 عددکره 60 گرمترخون 25 گرم

مواد مورد نیاز :گوشت مرغ 1 عددکره 35 گرمپیاز 1 عدد

مواد موردنیاز :گوشت مرغ 500 گرمکره 25 گرمفلفل سبز دلمه ای 1 عدد

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 100 گرمپیاز 1 عددتخم مرغ 1 عدد

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 250 گرمفلفل سبز دلمه ای 4 عدد

مواد مورد نیاز:سیب زمینی 750 گرمکره 25 گرمپنیر پیتزا 150 گرم

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 300 گرملازانیا 600 گرم

مواد مورد نیاز :میگو تاره 500 گرمشیر هموژنیزه 1 فنجان

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 300 گرمپیاز 2 عددگوجه فرنگی 2 عدد

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 450 گرمسیب زمینی 900 گرم

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 300 گرمکاکائو 250 گرم

مواد مورد نیاز :گوشت چرخ کرده 250 گرمگوجه فرنگی 5 عدد