خودکشی

خودکشی

اشتباه می کنی که خیال می کنی یک دهان داری و از همین یک دهان باید به تو غذا برسد؛ صدها دهان داری.

 می خوام خودكشی كنم دانشجوی دكتری بیكار 32سالمه. زن نمیدن میگن بیكاره.

 دو سال پيش با پسري که  از خودم بزرگتر هست اشنا شدم در شبکه ي مجازي. وتا به امروز باهم در ارتباط بوديم.

دوبار خودکشی کردهام 4ماه است از خدمت برگشتم،‌ دنبال کار بودم پیدا نکردم،‌ دیسک کمر دارم و کار سنگین در توانم نیست.

آيا ايه اي از قران داريم که خودکشي رو نهي کنه؟يا در مورد اينن گناه کبيره اشاره اي داشته باشه؟ ه

باسلام.آيا ايه اي از قران داريم که خودکشي رو نهي کنه؟يا در مورد اينن گناه کبيره اشاره اي داشته باشه؟