اعتقادی

اعتقادی

سيد جواد حسيني

عبدالله علوی  - سیرة رفتاری معصومان(ع)، عینی‏ترین نمونة سبک زندگی اسلامی و اسوة خانواده ‏های مسلمان است.

محمدرضا حدادپور جهرمی

محمود مهدي‌پور - عالمان دين و مبلّغان اسلام، رسالت بزرگ آموزش، اطلاع‌رساني و دفاع از اهداف، آرمانها و فرهنگ پيامبران

اشاره - توجه به شیوه و سبک زندگی   معصومین( و الگو برداری از رفتارهای فردی و اجتماعی آن بزرگواران، راه انسان را به سو

سید جعفر ربّانی - یکی از امور رایج بین مسلمانها، «اطعام در مجالس معصومین(»، به خصوص مجالس مربوطه به حضرت اباعبدالله ا

محمداسماعیل نوری زنجانی