اخلاقی

اخلاقی

جواب: شعری که تناسب با شب‌نشینی‌ها و مجالس عشرت و لهو باشد، مکروه است؛ نه شعرهایی که در آن ذکر خدا و مناجات و یا در م

سؤال: برای خواب‌های بد و کابوس چه مرقوم می‌فرمایید؟

سؤال: غزالی در جایی تصریح به عدول از مذهب عامه دارد،۱ و از میرداماد قدس‌‏سره نقل شده که فخر رازی هم اواخر عمرش مستبصر

سؤال: به نظر شما کمال انسان چیست؟ اسباب آن چه می‌باشد؟

سؤال: این جانب می‌خواهم به مقامات عالی برسم چه کنم؟

سؤال: اجمالاً بفرمایید حضور قلب چگونه حاصل می‌شود؟

جواب: باسمه‌تعالی، در آنی که متوجه شدید، اختیاراً منصرف نشوید.به‌سوی محبوب، ص۶۳

 

سؤال: برای اینکه در انجام فرمان الهی مخصوصاً نماز، با خشوع باشیم، چه کنیم؟

جواب: عاقل، به اَکمل و اَجمل و اَنفع و اَدوَم محبت پیدا می‌کند و ترجیح می‌دهد محبت او را بر محبت غیر

جواب: باسمه‌تعالی، علاج این است که ریا بکند، ولی اگر در مقابل شاه و گدا است، ریا برای شاه بکند؛ فافه