عزاداری برای امام حسین

عزاداری

بنا بر نظر حضرت امام ره و برخی دیگر از مراجع عالیقدر تقلید زنجیرزنی و سینه زنی مردها با بدن برهنه در حضور زنان، در صو

عزارداری برای امام حسین (ع)

عزاداري براي امام حسين عليه السلام در قرن سوم از سوي معزالدوله ديلمي پايه‌گذاري شد؟

 

مسأله گريه و عزادارى بر حضرت سيدالشهدا (ع) از افضل قربات است و فلسفه‏ هاى سازنده و تربيتى متعددى دارد از جمله: