عزاداری برای امام حسین

عزارداری برای امام حسین (ع)

عزاداري براي امام حسين عليه السلام در قرن سوم از سوي معزالدوله ديلمي پايه‌گذاري شد؟

 

مسأله گريه و عزادارى بر حضرت سيدالشهدا (ع) از افضل قربات است و فلسفه‏ هاى سازنده و تربيتى متعددى دارد از جمله: