شناخت

 • شناخت های فطری چند گونه است؟

   پاسخ :شناخت هاى فطرى را در ارتباط با منابع سه گانه شناخت مى توان به سه دسته تقسیم كرد :

  ۱ . شناخت هاى فطرى حسى ؛

  ۲ . شناخت هاى فطرى عقلى ؛

  ۳ . شناخت هاى فطرى قلبى .

  ۱ . شناخت هاى فطرى حسّى

 • شناخت هاى عقلى چند نوع است؟

   پاسخ : شناخت هاى عقلى به دو دسته تقسیم مى شود :

  ۱ . شناخت هاى بدیهى؛

  ۲ . شناخت هاى نظرى .

 • شناخت هاى غیر فطرى چیست؟

   پاسخ :شناخت هاى غیر فطرى ، شناخت هایى است كه از آغاز آفرینش همراه انسان نبوده است و انسان به تدریج آن شناخت ها را تحصیل مى كند .

  شناخت هاى غیر فطرى نیز مانند شناخت هاى فطرى به سه دسته تقسیم مى شوند :

 • با كدام معیار مى توان شناخت هاى فطرى را كه ریشه در سرشت انسان دارد شناخت و معارف فطرى را از غیر فطرى تفكیك نمود؟

   پاسخ :علایم شناخت هاى غیر فطرى

 • ۱- گفتگوی مستقیم؛۲- تحقیق( دوستان، همكاران، همسایگان و..)؛۳- مراجعه حضوری به یك مشاوره و مشاوره پیش از ازدواج(آزمونهای شخصیت و...).

 • مازمان‌ را با نام‌ و ياد خدا و تكبير او شروع‌ مي‌كنيم‌. پس‌ از نيت‌، باگفتن‌ «الله‌ اكبر»، وارد نماز مي‌شويم‌ و هر چه‌ را جز خداي‌ بزرگ‌ از دل‌ بيرون‌مي‌كنيم‌. به‌ چيزي‌ جز پروردگار توجه‌ نمي‌كنيم‌ و جز به‌، كبريايي‌، قدرت‌ ورحمت‌ او نمي‌انديشيم‌؛ چرا كه‌ او «اكبر» است‌، بزرگ‌تر است‌؛ بزرگ‌تر از هرچيز و از هر كسي‌ و برتر از آن‌ كه‌ قابل‌ توصيف‌ باشد. بزرگ‌تر از هر چه‌ كه‌بگوييم‌، بستاييم‌، بشناسيم‌ و بشناسانيم‌.