گریه های شبانه

  • گريه كردن هنگام نيايش، برترين ادب نزد پروردگار است، چرا كه اوج هيجان و احساسات و عشق و علاقه در اين هنگام بروز مي‌كند و خبر از نرمي دل و خشوع قلب مي‌دهد و آن هم دليل پاك دلي و صفاي باطن فرد گريه‌كننده است.