دزدی در قانون اسلام

دزدی

 در قرآن آمده است دست مرد یا زن دزد باید بریده شود، افرادی می گویند این مجازات عادلانه نیست.

در نکوهش دزدی همین بس که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: «دزد در حالی که دزدی می کند، مؤمن نیست.»[1]