اختلافات خانوادگی

  • چرا شوهرم فقط حرف های خود را قبول دارد و فکر می کند همیشه حرف های او درست است. آیا امکان دارد به خاطر تفاوت سنی (۹سال) باشد؟

  • رهروان ولایت ـ چند روز پیش فقط بخاطر اینکه به او گفتم برو امتحان ارشد بده، سر و صدا کرد و رفت بیرون و من هم در خانه را از داخل قفل کردم. وقتی آمد هرچه در زد درب را باز نکردم؛ وقتی در را باز کردم من را برای اولین بار کتک زد

  • چکیده: اگر خواستگار شما هرگونه دوستی با نامحرم را حتی اگر به قصد ازدواج باشد، بد می‌داند، ممکن است بعد از اینکه به شما رسید و هیجاناتش فرو نشست، به خود بیاید و فکر کند از کجا معلوم که شما با نامحرم‌های دیگر دوست نشده باشی؟