اختلاف

  • من و شوهرم هردو عصبي هستيم .و متاسفانه در جر وبحث نمي توميم خودمون را كنترل كنيم و همسرم بد دهاني مي كند و من بدتر به خشم ميام و دعوا و بحث بيخ پيدا ميكنه.چه بايد بكنيم كه زندگيمون روي آرامش پيدا كنه؟

  •  ده ماهه که  باپسرخالم ازدواج کرده ام اون اعتقادات مذهبی محکمی داره اما مشکلی که ازهمون اول زندگیمون داریم اینه که همسرم برای  نمازصبح خیلی دیر پا میشه حتی پیش میادکه صبحهابارهاوبارهابیدارش میکنم اماتوجهی نداره ودربعضی مواقع نمازش قضا میشه!این موضوع  خیلی منوآزار میده آخه من خودم خیلی به نمازاول

  • چکیده:دخترها و یا پسرهایی که قصد سوء استفاده دارند، اول خود را خوب جلوه می‌دهند و طرف را عاشق خود می‌کنند و بعد که دلبستگی ایجاد شد، آن موقع حقیقت را آشکار می‌کنند و با استفاده از عشق، او را وادار به پذیرش شرایط خود می‌کنند.