فواید آب گرم برای پاها

روشی ساده برای کسب آرامش پس از یک روز کاری طولانی قرار دادن پاها در آب داغ است.