وضو

وضو

 با توجه به اینکه پیامبر (ص) برای نماز وضو می گرفتند و شیوه وضوی ایشان در منظر دیگران بوده و قاعدتا می باستی نقل می ش

وضو

 (برگرفته از تفسیر نمونه، ج‏4، ص: 287)

مسح پا

لازم است بدانيم که براي مسح کردن ، لازم است محل مسح ، خالي از هر گونه مانعي باشد ضمن آنکه استحباب شستن پاها بعد از مس

وضو

در این مورد، ابو بصير از حضرت ابى جعفر و ابى عبد اللَّه (عليهما السّلام)، نقل کرده که آن دو بزرگوار فرمودند:

وضو

حضرت ابى عبد اللَّه عليه السّلام فرمودند: چند نفر يهودى محضر مبارک رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) مشرف شدند و راجع

وضو

از رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) نقل شده که فرمودند:

قرآن

من بعضي شب ها قبل از خواب وضو گرفته و با دعا و قرائت سوره هايي كوتاه از جمله چهار قل و ديگر اذكار راهي رختخواب مي شوم

وضو

پرسشگر محترم در مورد هر دو سوال شما، خدا همان گونه كه شما گفته ايد عمل كرده است.

شخصي بدون مجوز سازمان آب،ازخيابان يا پشت کنتور،انشعاب به منزل خود کشيده است،وضو گرفتن يا غسل کردن با اين آب چه حکمي د

آیا در وضو جاری شدن آب روی اعضا، شرط است یا خیر؟

اگر چرکی زیر ناخن باشد که مانع رسیدن آب شود، آیا وضو صحیح  است؟

تعداد مجاز شستن در وضوآیات عظام: امام، رهبری، زنجانی، نوری و فاضل: