اخلاقی

اخلاقی

ر معناي کرامت و عزت نفس اين است که انسان از نعمت بزرگي که پروردگارش به او ارزاني کرده نهايت استفاده را بکند و در پي م

اعتماد به نفس اين است که انسان خود و نيروها و استعدادهاى خويش را فراموش نکند و هر چه بيشتر از آنها براى دست يافتن به

اضطراب، نوعي بي‏قراري دروني است که از ترسي مبهم يا وحشتي نامعين سرچشمه مي‏گيرد.

من 20 سال دارم و نمي توانم براي نماز صبح بيدار شوم قضايش را بعضا مي خوانم بعضا نمي خوانم .

آيا با يقين دانستن اينکه پدري از راه حرام و مال مردم خوري امرار معاش ميکند و جهت اين کار فرزند خودش را از شرکت بيرون

سلام يکسري از دعا ها مي باشند که بايد تا چند روز خوانده شود متاسفانه يک روز يادمان ميرود حکم اينکه يادمان رفته چيست آ

در ميان عبادات نماز و نوافل شب بيشترين اثر را در نزديکي به خداوند دارد.

سلام وقت شما بخير در رابطه با روحيه و حوصله نداشتن براي درس توجهتان را به مطالب زير جلب مي کنيم: هر رفتاري که انسان ا

تنها راه رسيدن به اين مقصود برنامه ريزي دقيق، عملي و پايبندي به نظم و انظباط است، منتهي قبل از بيان روش مديريت زمان و

 يکى از تفاوت‏هاى اساسى ميان انسان و حيوان اين است که حيوان فقط در زمان حال زندگى مى‏کند و انسان در سه زمان: گذشته، ح

تقريباً همه انسان‏ها طالب آينده روشن و توأم با خوشبختى‏اند و در همين جهت تلاش مى‏کنند؛ گرچه ممکن است مصداق خوشبختى و

خوش اخلاقي گاهي اوقات ادب در فرهنگ هاي مختلف به اشکال متفاوتي تعريف شده و هر کسي از زاويه ديد خودش به اين مسئله نگاه