تعبیر خواب

خواب

قرآن در آیات متعددی صراحت دارد که، حداقل پاره ای از خواب ها، انعکاسی از آینده دور، یا نزدیک است.

با سلام و خسته نباشيد.اگر کسي در خواب ببيند که مرده اي زنده است و نمرده ولي لال شده باشد و نتواند صحبت کند.آن مرده چه

آيا احكام خواب ديدن در شب هاي مختلف با هم فرق مي كنند يا نه؟

تعبیر خواب

 به طور كلي رؤيت سيد درخواب ناشي ازارتباط روحي وقلبي بينندة خواب با ولايت دارد واين حب و عشق به ولايت درخواب به سيماي

خواب پریشان

شب ها خواب های الکی و بی محتوا می بینم، در صورتی که سعی می کنم ذهنمو از غیر خدا خالی کنم و با یاد خدا می خوابم.