تربیت

همبازی کودکان

 بازی‌های خارج از منزل و هم‌بازی شدن با سایر کودکان در کوچه و انجام بازی‌هایی نظیر خاله بازی و درختکاری همواره تاکید

تربیت فرزند مهدوی

 مهمترین و اساسی‌ترین آرزوی هر خانواده‌ی مسلمانی داشتن فرزندانی دیندار و صالح است تا بتوانند در آینده سربازی شایسته ب

تریت فرزند

کسی که می خواهد دیگری را تربیت کند، باید در عمل، به آنچه می گوید پای بند باشد.

تعلیم و تربیت

از جمله مسائلی که در مورد تعلیم و تربیت اسلامی مطرح است، مسئله محبت و نقطه مقابل آن، خشونت است.

تربیت فرزند

گر چه محبت شدید پدر و مادر به فرزند، ایجاب می کند او را همواره در کنار خود نگه دارند، ولی پیدا است فلسفه این محبت از

تربیت کودکان

راه‌هاي زيادي براي هدايت و رستگاري جوانان وجود دارد كه به چند نمونه اشاره مي‌شود.

حضانت

در پاسخ به اين پرسش توجه به چند نكته بايسته است:

يك. قانون‏گذارى‏

تربیت فرزند

  لجبازی در كودكان از یكسالگی آغاز می شود و در دو سالگی به اوج خود می رسد. در شش تا نه سالگی هم شدت دارد.

تنبیه بدنی

آیا در رابطه با تربیت فرزند، تنبیه بدنی فرزند بطور كامل و كلی منع شده یا گاهی اوقات می تواند بكار رود؛ زیرا در تربیت

فرزند صالح

براي داشتن بچه‌هاي سالم و صالح,  بايد سعي نمود به شيوه‌اي درست آن ها را  تربيت كرد.

تربیت فرزند

اجتماع بزرگ از واحدهاي كوچكي تشكیل مي‏شود كه" خانواده" نام دارد، و هر گاه این واحدهاي كوچك كه رسیدگي به آن آسانتر است