غذاهای مقابله با خود ارضائی

سلام و خسته نباشيد خدمت شما! من مي خواستم چند روش خوراکي و تغذيه مؤثر براي درمان استمنا به من بدهيد.