عروسی

دف زدن

دف؛ از نظر حکم شرعی مانند سایر آلات موسیقی است و بستگى به چگونگى استفاده از آن دارد، که اگر به نحو لهوى و مطرب بوده و

عروسی

پاسخ: خداوند در قرآن درباره مؤمنانی که از رشد ایمانی بالایی برخوردارند، می فرماید: علامت رشد ایمان آن ها این است که ا

 راجع به خريدوسايل عروسي که خودپسر ودختر مبادرت به خريد آن قبل مراسم ميکنن چطوري ميتونم به همسرم به نوعي بفهمونم که د

من پسری 19 ساله دانشجوی ترم یک معماری هستم. میخواستم بدونم چگونه پدرم را برای ازدواجم راضی کنم؟

آيا روايتي به اين مضمون داريم که «عجله در سه کار پسنديده است: دفن ميّت، ازدواج، و...»؟