خوردن شیر همسر

  • ا سلام با توجه به اينکه در بعضي سايت ها نوشته شده خوردن شير از سينه همسر خود اشکالي ندارد آيا اين موضوع صحت دارد؟ با تشکر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سلام عليکم
    آيت الله خامنه اي: جايز است.

    فاضل لنکراني: اشکال ندارد.