احکام

 • سلام عليکم
  دست کشيدن لازم نيست آب برسدکافي است.مگراينکه بدون دست کشيدن آب نرسد.

 • رساله توضيح المسائل
  نمازهاى مستحب‏

 • سلام عليکم
  استفتائات دارندوچاپ شده ودردسترس مي باشدونيزفتاواي ايشان درسايت مرکزنشراسراءموجودمي باشد.

 • موسيقى و غنا

 • سلام.خسته نباشي آيا اصلاح ابرو براي مردان گناه مي باشد؟ و آيا حد و درجه اي دارد؟ لطفا برايم توضيح دهيد

  سلام عليکم
  برداشتن موهاى بالاى ابرو براى پسر اگرشبيه به زنان نشودمانعي ندارد.

 • سلام عليکم
  اگروقت معيني رانذرنکندمانعي نداردولي اگروقت معيني رانذرکند بايدوقت براي قضاي روزه هاي خودداشته باشدوآنهاراتارمضان آينده بگيرد.بگيرد.

 • سلام عليکم
  اگريقين داردازنوع الکل مست کننده است خوردن آن جايزنيست.واگريقين نداريدتکليفي نيست.

 • سلام عليکم
  مانعي نداردولي بامشورت هم باشدموجب استحکام زندگي خواهدبود.

 • تقلب
  همه ي مراجع تقليد تقلب در امتحانات درسي را حرام مي دانند.[۱] سؤال و متن فتواي هر يک از مراجع تقليد به صورت واضح پاسخ گوي سؤالات شما مي باشد از اين رو بصورت جداگانه آن ها را مي آوريم .

 • مهمترين مضرات غنا و موسيقي :

  ۱- کشيده شدن پرده اي روي قلب و درک نکردن بسياري از اسرار هستي

  ۲- لذت نبردن از مناجاتهاي طولاني با خداوند

  ۳- هميشه در تيررس شيطان بودن
  گزيده اي از ضررهاي موسيقي از ديد استاد علامه جعفري (عليه الرحمة)

  ۱- تحريکات قلبي و تپش قلب

 • حکم رقصيدن
  حضرت امام خميني(ره ) : واجب رقصيدن خانمها در هر کجا اعم از مجلس عقد وعروسي ويا مولودي ها جايز نيست مگر رقصيدن زن براي شوهرخود .
  (احکام روابط زن ومرد –ص ۱۴۵)
  حضرت آيت ا.... گلپايگاني (ره) : فقط رقص زن براي شوهر جايز است ودر غير اين مورد حرام است .

 • سلام آيا اتفاقاتي که نماز آيات بر آنها واجب مي شود اگر در محدوده ما هم نباشد يعني در کشور ديگري باشد (اتفاقات اخير ژاپن) بر ما نماز آيات واجب است يا خير ؟ لطفاً نحوه خواندن نماز آيات را هم توضيح دهيد ؟ در ضمن اگر کسي چند نماز آيات قضاء دارد ولي نميداند چند تا چکار بايد بکند ؟

 • خمس مال خود را به چه کساني مي توان داد؟(غير سيد)

 • سلام اگر شخصي شک کند در نماز ۴ رکعتي که رکعت ۳ است يا رکعت ۴ چگونه بايد عمل کند ؟

 • دستور سجده سهو

 • اگر اين زينت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جايز نيست.
  ابروي تاتو کرده و حکم آن براي آرايشگر

 • حکم کاشت ناخن طبق نظر مقام معظم رهبري اين کار في نفسه مانع ندارد و براي غسل و وضواگر رفع حاجب حرجي با شد حکم جبيره مترتب است.

  آقايان بهجت ،تبريزي، سيستاني ، نوري همداني : جايز نيست.

  آقاي مکارم ، هرگاه مزاحم وضو يا غسل باشد جايز نيست مگر درحال ضرورت.

 • عقد موقت يکي از قوانين پيشرفته و مترقي اسلام عزيز است که در جاي خود بسيار کارساز و مفيد مي­ باشد. همانگونه که از نام آن برمي­ آيد، اين عقد براي مواقع اضطراري است تا جامعه گرفتار گناه و فساد اخلاقي نشود.

 • يکى از اختلافات مسلمانان در احکام عبادى، حکم مسح يا شستن پا در وضو است.ريشه اين اختلاف پردامنه را بايد در تفاوت روايات جست وجو کرد، اما ترديدى نيست که قرآن بهترين داور در نزاع ميان روايات است و آيه وضو در سوره مائده حتى بنابر قرائتهاى گوناگون آن بر حکم مسح پا دلالتى روشن دارد.

 • سلام عليکم
  چندنفرازمراجع عظام معرفي شده اند ازهرکدام تقليدکنيدجايزاست.۱-آيت الله خامنه اي ۲-آيت الله مکارم شيرازي ۳-آيت الله وحيدخراساني ۴-آيت الله شبيري زنجاني .۵-.آيت الله سيستاني ،۶-آيت الله صافي گلپايگاني .براي پيداکردن اعلم ازدونفرعالم شهرخودسوال کنيد.

 • حکم نگهداري خرگوش در خانه چيست؟ آيا ادرار ومدفوع خرگوش نجس است؟

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام عليکم
  نگهداري خرگوش در خانه حرام نيست ولي چون حيوان حرام گوشت است ادرار ومدفوع آن نجس است واگرموي خرگوش درلباس يابدن نمازگزارباشدنمازباطل است.

 • شخصي بدون مجوز سازمان آب،ازخيابان يا پشت کنتور،انشعاب به منزل خود کشيده است،وضو گرفتن يا غسل کردن با اين آب چه حکمي دارد؟

  پاسخ:

  آيات عظام: خامنه اي، نوري، مکارم و بهجت: حکم غصب را دارد و وضو و غسل با آن باطل است.

  آيت الله سيستاني: وضو و غسل، صحيح است.

 • موي گربه روي لباس نمازگزار،نمازراباطل مي کندچون ازاجزاي حيوان حرام گوشت است.
   

 • مي خواستم بدانم آيا زني که عفونت زنانگي دارد و دائم ترشحات از بدنش خارج مي شود آيا بايد براي هر نمازي لباس زير خود را عوض کند و نماز بخواند؟آيا اين عفونت ها نجس تلقي مي شود؟

 • آيا رنگ کردن مو در زمان بارداري گناه دارد؟

  باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
  خير اشکالي ندارد (مگر انکه ضرر جدي داشته باشد )

   

 • آيااگر چيزي را شک داريم نجس است چه کنيم؟

  باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
  اگر شک داريد که چيزي نجس است بنا را بر پاکي بگذاريد ولازم نيست از ان اجتناب نماييد

   

 • آيا ازدواج يک مرد مسلمان با يک زن مسيحي اشکال دارد ؟ هر دو هم تحصيلکرده و حدود سي سال دارند و به هيچ وجه بحث جواني و ناپخته گي مطرح نيست،سطح فرهنگي،سطح اجتماعي برابر دارند و هر دو نفر هم کاملا به خدا معتقد هستند،اما مرد مسلمان و زن مسيحي. آيا از نظر اسلام چنين ازدواجي اشکال دارد يا خير؟؟

 • اگرمنظورعقيمي دائمي باشدجايزنيست.به الان نبايدنگاه کردوداشتن فرزندحق هرمادري است وشرط اسقاط چنين حقي خلاف فطرت انساني وخلقت الاهي است.درعين حال بامشاورديني ازدواج مسئله رادرميان بگذاريد.
  احکام جلوگيري از بارداري
  جلو گيري از بچه دار شدن با شرايط زير اشکال ندارد:

 • سلام عليکم
  درشک بين دو يا سه بار گفتن تسبيحات اربعه بنارابرکمترگذاشته وسومي رامي گوييد.درشک بين سه يا چهاربارگفتن ان ،نمازصحيح است ومانعي ندارد.

 • سلام عليکم
  اگرزن شوهردارنباشدجايزاست واگرشوهرداربوده حرام ابدي مي شودوامکان ازدواج نيست.
  زنا با زن شوهردار ازگناهان کبيره وعقوبت سختي داردوبايدتوبه کردوتاآخرعمربه کسي بازگونکرد.
  انشاءالله عاقبت بخيرشويد.

 • اگر موسيقي لهوي باشد ، گوش دادن به آن حرام است ، چه در روزهاي محرم باشد، چه در غير روزهاي محرم . چون ماه محرم از ماه هاي حرام مي باشد، ممکن است گناه آن در ماه محرم بيش تر باشد.
  موسيقي بر دو قسم است:

 • رفتن به خواستگاري و اقدامات اوليه ازدواج در ايام ماه محرم و ماه صفر اشکال شرعي ندارد ليکن احترام اين دو ماه را رعايت کنيد. مراسم اوليه را به طور ساده بر گزار کنيد . پس از پايان ماه صفر مراسم مورد نظر را انجام دهيد .

 • اين کارها حرام نيست؛ ولي اگر خانمها اين کارها را قبل از محرم انجام دهند و براي عزاي امام حسين (ع) و ماه محرم که ماه عزا و حزن و اندوه پيامبر و اهل بيت طاهرينش هست، حرمت قايل شوند، بهتر است.

 • اين کارها حرام نيست؛ ولي اگر خانمها اين کارها را قبل از محرم انجام دهند و براي عزاي امام حسين (ع) و ماه محرم که ماه عزا و حزن و اندوه پيامبر و اهل بيت طاهرينش هست، حرمت قايل شوند، بهتر است.

 • نزديکي با همسر در ماه محرم و صفر (دانسته يا ندانسته) اشکالي ندارد.

 • با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني

 • سلام عليکم به نظر امام و رهبر آيا به پول يارانه خمس تعلق مي گيرد؟

  بسم الله الرّحمن الرّحيم
  سلام عليکم
  يارانه به نظر امام (ره)و رهبرمعظم خمس نداردچون هبه وبخشش است.

   

 • با عرض سلام و خسته نباشيد.من نوجواني ۱۵ ساله هستم.مي خواستم بدونم که براي انتخاب مرجع تقليد چه معيار هايي وجود دارد؟ باتشکر

 •  در مورد استفاده از ادوکلن، در توضيح المسائل آمده است: در صورتي که علم به نجاست آن {الکل مستعمل در عطر} نداشته باشد در غير موارد اضطرار مقتضاي احتياط اجتناب است. اولا که نجاست الکل ها اعم از صنعتي و غير آن را بيان کنيد دوم که موارد اضطرار را بيان کنيد

 • منظور از شأن در مسأله ي خمس چيست؟ از کجا بدانيم شأنمان چقدر است؟ ب- اگر کسي با قرض گرفتن وسيله اي را بخرد بيشتر از شأنش انجام داده و بايد خمس اضافه بر شأنش را بدهد؟ ج- آيا اين بحث شأن در دين که در جاهاي مختلف آمده به معني باقي ماندن و تأييد فاصله ي طبقاتي اقتصادي در جامعه نيست؟

 • سلام عليک زن و شوهري که فرزند دختر يا پسري را که به فرزندي قبول ميکنند،از نظر محرميت نسبت به آنها چه حکمي دارد؟ و اگر مشکلي هست چه بايد کرد؟ خيلي متشکر

 • آیا در وضو جاری شدن آب روی اعضا، شرط است یا خیر؟

 • نظر اقاي خامنه اي درباره کپي فيلم يا سي دي براي استفاده شخصي را بفرماييد - و اگر نظر ايشان اين است که حتي براي استفاده شخصي هم نمي شود فيلمي را دانلود کرد يا کپي کرد - يک مرجع تقليدي را معرفي کنيد که نظر او اين باشد که براي استفاده شخصي ميتوان کپي کرد تا من بتوانم درباره اين موضوع از او استثنا ء

 • حکم کف زدن
  سوال ۲۶- در مولودي هاي اهل بيت (ع) ديده مي شود که کف مي زنند. آيا کف زدن در اين مجالس جايز است؟

 • باسلام الان در بازار ما بها يي ها فعاليت دارند ايا معامله با انها اشکال دارد اگر اشکال دارد تکليف انها جه ميشود حکومت جه وظيفه اي در اين مورد دارد

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام عليکم
  ?- معامله با بهائي ها اگر موجب تقويت آنها از نظر اقتصادي شود چه صورت دارد ؟

 • اولا خرگوش حرام است نه مکروه.

  چرا حرام است؟»

  رايج ترين سوالي که پس از طرح اينگونه مباحث پرسيده مي شود اين است که «چرا حرام است؟»

  در پاسخ به اين سوال بايد گفت که اين گونه سوالها به دو معنا پرسيده مي شوند که هر معنا جواب خاص خود را دارد.

 • با سلام حتما ميدانيد اهل سنت معتقداست طبق ايه ي وضودرسوره ي مايده بايد پاهاراشست نه مسح کرد.ازآنجاکه من خودشيعه هستم مي خواستم دليل فقهاي خودمان رابراي مسح پادر وضوبدانم. ممنون

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام عليکم

   

  وضوي پيامبر(ص)

 • با سلام من يک سوال در مورد احکام وضو داشتم. ايا در صورتيکه سرمه به چشمان کشيده باشيم وضو صحيح ميباشد يا خير با تشکر

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام عليکم
  اگرمانع ازرسيدن آب باشدبايدبرطرف شود.

 • با سلام اگر ناخن هاي دست و يا پا را لاک زده باشيم وضو صحيح است؟ اگر ۴تا از ناخن انگشتان لاک داشته باشد و انگشت کوچيکه بدون لاک باشد وضو صحيح است؟

 • اگر زنی، شوهری داشته باشد که شغل و کسب او حرام باشد، تکلیف این زن با داشتن بچه از نظر نفقه در چنین خانه ای چیست و چه باید بکند؟ زیرا علم دارد که لباس و غذای او را که شوهرش تأمین می کند از راه کسب غیر مشروع بدست آمده است.

صفحه‌ها