احکام

احکام

شیوه های پرداخت نفقه زن از سوی مرد چیست؟

 آیا کسی که با اجازه مرجع تقلید زنده، بر تقلید میت باقی مانده، می تواند به مجتهد زنده رجوع کند⁉️

اگر در جایی نامحرم نباشد، آیا خانمی که صورت خود را آرایش کرده، باید در نماز صورت خود را بپوشاند⁉️

حکم سفر فرزند بی اجازۀ والدین چیست؟

با برگه ها یا صفحاتی که در آنها اسماء متبرکه نوشته شده چه باید کرد؟

آیا نفقه زن در دوران عده بر عهده مرد است؟

سوال (1):آیا موی پیشانی و پشت دست مانع از تیمم است؟

من برادری دارم که زیاد طهارت خودش رو رعایت نمی کنه و احساس میکنم که باعث میشه کل خونه به نجاست کشیده بشه من تا جایی ک

1- گفتن ذکر: «الحمد لله رب العالمين‌» بعد از اتمام سوره حمد توسط امام جماعت و مأمومين مستحب است.

 ميخواستم بدونم فضله ي طوطي و لاک پشت درياي که تا حالا از گوشت حيواني استفاده نکرده اند نجس است يا خير؟

آيا زن هنگام فوت به همسر خود نامحرم مي شود و مرد نمي تواند زن خود را غسل، کفن و دفن نمايد؟

سلام عليکمدست کشيدن لازم نيست آب برسدکافي است.مگراينکه بدون دست کشيدن آب نرسد.