ابلیس

وسوسه شیطان

در ابتدا آیه ای در مورد شیطان بیان می کنیم، خداوند در قرآ

شیطان

چه چیزی یا کسی شیطان را وسوسه کرد اگر خود او بوده پس عامل شر در او بوده است یعنی خداوند در او شر نیز قرار داده است لط

مقابله با شیطان

برای مبارزه با شیطان دو راه وجود 1- از طریق علم و معرفت2- از طریق عمل، اما در مورد اول، جهل ما به شیطان ونقشه های او

حضرت آدم علیه السلام

داستان حضرت آدم و حواء یک داستان سمبلیک و البته واقعی است و بهشتی که آنان در آن زیست می کردند غیر از بهشت اخروی بوده

نعره شیطان

شیطان در چهار موقع زمانی ناله کرده است، نه در چهار مکان، که حدیث امام باقر علیه السلام، بر این موضوع دلالت دارد.

شیطان

 شیطان از جنس جن[1] و مانند انسان موجودی مختار است[2] و هر موجود مختار می تواند راه های خوب و بد برگزیند[3] و نتیجه آ

غلبه شیطان

خداوند در قرآن سرنوشت منافقان تیره دل را چنین بیان می کند: «شیطان بر آنها مسلط شده، و آنها را به سرعت می راند و به هم

شیطان

ذیل آیات 34 تا 37 سوره مبارکه «بقره» به شیطان و دلایل آفرینش آن اشاره کرده است که متن آن در ادامه می آید؛ بِسْمِ اللّ

ابلیس

طبق آن چه که در آیات مختلف بدان اشاره شده ، ابليس با ملائكه بوده و هيچ فرقى با آنان نداشته، و از آيه‏" وَ إِذْ قالَ ر

ایه قرانی

خداي متعال در قرآن و در ضمن آيات مورد اشاره، مي فرمايد همه موجودات آسماني و زمين از همه انواع او را سجده مي كنند مگر