یهودیان

یهودیان

یهودیان همواره ملتی حاکم بوده اند و دولت سایه داشته اند آنان تا زمان ظهور در قدرت خواهند بود.

بنی قریضه

رسول گرامى در سال چهارم هجرت، يهوديان «بنى نضير» را به سبب پيمان‏شكنى از مدينه اخراج كرد و قسمتى از اموالشان را نيز ض

بنی قریظه

کسانی که بر ضد اسلام کتاب می نویسند به واقعۀ بنی قریظه اشاره می کنند که چرا پیامبر آنان را از مدینه اخراج کرد و طبق ن

يهوديان حضرت سليمان (ع) را پادشاه مي‌خوانند و باور دارند كه وي ساحر و جادوگر بود!