تاریخ و سیره

تاریخ و سیره

آيا واقعه كربلا جنگ نفر به نفر بوده است؟يعني هر كس به طور جداگانه و تنها به ميدان جنگ مي رفته است و يا جنگ همه جانبه

در پاسخ به سوال شما بايد تاكيد نمود اين دو قضيه بسيار با هم متفاوت بودند.

آيا روايت بريده شدن سر امام حسين (ع) توسط شمر و هم چنين روايت بوسه حضرت محمد (ص) و حضرت زينب (س) به جاي مادرش حضرت زه

نهضت عاشورا نه حادثه اي در تاريخ بلكه واقعيتي فراتاريخي و به مثابه يك مكتب جامع و يك فرهنگ كامل است اجزا و عناصر آيات

بعد از شخم زدن كربلا چطور بدن امام حسين را پيدا كردند؟ امكان دارد الان زير ضريح امام حسين(ع) بدنش نباشد؟

آيا سالم ماندن بدن بعداز مرگ امتياز محسوب ميشود؟درتاريخ آمده كه حدود سال ٧٠٠هجري قبر امام حسين عليه السلام را شخم زدن

پس از آن كه عمرسعد همراه سپاهش، كربلا را به مقصد كوفه ترك كرد، قبيلة بني‎اسد كه ساكن قريه غاضِريّه بودند، پس از يك رو

با عرض سلام، شبهه تمرد و شورش امام حسين عليه السلام در برابر حاكم وقت چگونه رد ميشود؟

با سلام تعداد نفرات كشته شده از سپاه عمربن سعد چندنفر بوده و هريك از اصحاب امام چند نفر را به درك رسانيد و همينطور چر