تاریخ و سیره

تاریخ و سیره

سوال شما دارای سه بخش زیر می‌باشد که باید به هر یک جداگانه پاسخ داده شود:

كنيه هايي كه براي اشخاص و مخصوصاً معصومين(عليهم السلام) انتخاب مي شود، فقط به خاطر داشتن فرزند نبوده است، بلكه گاهي ك

پاسخ به اين سؤال در گرو بررسى دقيق شرايط زمان و مكان است.

بلى، در اينجا تنها به ذكر نمونه هاى اندكى از آنچه كه در تاريخ نقل شده، بسنده مى كنيم:

بعد از شهادت امام حسين عليه اسلام و اهل بيت و اصحابش در دهم محرم سال 61(ه.

گزارش‎هاي تاريخي دربارة مدت اقا‎مت اهل‌بيت ـ ع ـ در دمشق، مورد اتّفاق مورّخان نيست.

درباره ي ازدواج حسين بن علي ـ عليه السّلام ـ با شهربانو اظهار نظرهاي زيادي شده؛مشهور آن است كه وي دختر يزدگرد سوم آخر

فلسفه ي همراه بردن اهل‌بيت توسط امام حسين ـ عليه‌السّلام ـ اين بود كه قيام حضرت بدون آنها كامل نمي‌شد.

با توجه به منابع معتبر، همسران امام حسين ـ عليه السلام ـ پنج نفر مي باشند،[1] كه اسامي آنها در منابع تاريخي ضبط شده ا

با نگاهي به سخنان امام حسين ـ عليه السّلام ـ از همان ابتداي قيام آن‌ حضرت متوجه اين موضوع مي‌شويم كه آن حضرت بعنوان و

اگر هدف امام حسين ـ عليه السلام ـ از عزيمت به كوفه وحکومت بود چرا پس از آنكه با عدم استقبال كوفيان مواجه شد قصد بازگش