همسر

حدیث روزه

مردى محضر مبارک امير المؤمنين (عليه السلام) مشرف شد و عرضه داشت:

اطاعت زن و شوهر

مسئله پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم ها باید در جاهایی که حجاب واجب است یعنی در

حجاب

واژه‌ «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک هستند.

جاذبه

ميخواستم بدانم طبق دستورات  دين اسلام  چگونه ميتوان براي همسر جذابيت و تازگي داشت به گونه اي كه براي ديدنمان ذوق كند

همسران از منظر قرآن«هنّ لباس لکم و أنتم لباس لهنّ» (1)

درآمد. یکی از حقوق مسلّم زن در نظام خانواده،دریافت نفقه از شوهر خویش است.

مرحله انتخاب همسر،مهم‌ترین مرحلۀ ازدواج بوده وهمسر شایسته،عامل اساسی خوشبختی فرد در زندگی زناشویی است.

دربارة امام زمان(ع) پرسش هاي متعددي مطرح است، مانند مدت عمر، فلسفة غيبت، زمان ظهور و ...