انتخاب همسر

ازدواج

چون موقع ازدواج نزديك مي شود، بايد معيار انتخاب همسر را بدانيم تا آگاهانه و صحيح باشد.

همسر خوب به مفهوم درست و واقعي همسري است که با شما تناسب داشته باشد.

من با ي پسري دوست بودم ک همش ميگفت تو زنمي پسر خوبي بود ما تقريبا روابط جنسي کاملي با هم داشتيم ولي بعد ي مدتي ک متوج

سلام. من چند وقتي است تصميم به ازدواج گرفتم ولي در انتخاب شخص بسيار به مشکل برخوردم.

معيارهاي مهمي که بايد حتما مورد توجه قرار گيرد:سطح و رشته تحصيلي

با سلام من دوستي دارم که 4 سال است خاستگاري مي رود و هر بار که با دختره 6 ماه ارتباط برقرار مي کند جهت شناخت بيشتر مي

پاکي و طهارت مطلوب و هدف هر انساني است و کسي را نمي‏يابيد که طالب آن نباشد و اين مهم بدون تلاش هماهنگ و حساب‏شده و صب

راههای شناخت شخص مقابل از چند محور باید دنبال شود:۱- گفتگوی مستقیم؛