پیامبر اکرم (ص)

عصمت پیامبران

پاسخ شما را طی چند مطلب به عرض می رسانیم:

معنای عصمت:

پیامبر اکرم (ص)

پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله با توجه به قحطی مکه و کمک به عمویش ابوطالب، امیر المؤمنین علیه السلام را

تربت کربلا

آیا پیامبر (ص) بر خاک حسینی که امروزه شیعیان بر آن سجده می کنند سجده کرده است؟!

پیامبر اکرم (ص)

 يكي از معاني «جمع قرآن»، حفظ كردن و بخاطر سپردن آنست كه اين عمل به طور قطع در زمان حيات رسول خدا (ص) انجام پذيرفته و

درباره مراد از «أنفسنا» در اين آيه بايد بگوييم كه مراد از آن خصوص پيامبر(ص) نمي تواند باشد زيرا در اين آيه آمده كه:

چون سخن از موضوعی حساس به میان آمد، به ناچار لازم است توضیحاتی هر چند مختصر ارائه شود و خود به خود پاسخ سؤال نیز داده