مشاوره

  • مشکلاتی که شما در ارتباطتان با افراد دارید به اعتماد به نفستان برمی گردد و بهتر بود تاریخچه ای از زندگی تان را مطرح می فرمودید تا وضعیت ارتباطیتان از دوران کودکی تا به حال بررسی شود و مشکلات و ناکامی هایی که در این مسیر داشته اید ریشه یابی شده و راهکارهای درمانی ارایه شود.

  • سه روش برای ابراز احساسات و هیجانات در ارتباط وجود دارد: ۱- دورن ریزی و نگفتن احساسات منفی و مثبت ۲- ابراز پرخاشگرانه و در نظر نگرفتن موقعیت و زمان مناسب و لحن مناسب ۳- بیان کردن احساس همراه با قاطعیت و با رعایت احترام شخص یا اشخاص مقابل و استفاده از لحن محترمانه و همچنین انتخاب فضا و زمان مناسب برای این کار .

  • ارتباط شما با دختر بدون هدف و قصد منطقی و مناسب، هم باعث آسیب های شخصیتی به شما و هم به طرف مقابلتان می شود به هر حال در این انتقالات و گفت و گوها، احساسات و عواطف مثبت هم منتقل می شوند و شما از هدف اصلی باز مانده و خود را در بند احساسات و عواطف غیر منطقی قرار خواهید داد.

  • در این خصوص و برای برهم زدن تمرکز بر مسائل جنسی و ازدواج و جلوگیری نمودن از تبدیل آن به ساخت پیشنهاد می گردد، اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی برای خویش تعریف کنید و انرژی خود را به آن معطوف نمائید و در ضمن فعالیتهای فیزیکی و جسمی خویش را در قالب ورزش و کار ارتقاء دهيد. ضمن اینکه توصیه می شود به شدت از انزوا و تنهایی فاصله بگیريد و حضور خود را در جمع بویژه مجامع مذهبی ارتقاء دهيد.

  • سعی کنید در بیرون هیچ آثاری از ایشان را جلوی دید خود نداشته باشید؛ مانند عکس شماره تلفن و یادگاری های و... و آنها را محو کنید. درباره امتیازات این جدایی و خوبی های جدا شدن از ایشان نیز با خود فکر کنید و سعی کنید با خوشحالی از اینکه با ایشان ازدواج نکرده اید مطالبی را یاد داشت کنید.سعی کنید بدون خود سرزنشی و مقایسه نقاط مثبت و خوبی های خودتان را فراموش نکنید و با نوشتن و مرور و نادیده و بی ارزش نکردن آنها به آینده خوشبین و امیدوار باشید.

  • به هیچ وجه از رفتارهای محترمانه و در بعضی مواقع محتاطانه خواستگاران خودتان برداشت کمرویی و درون گرا بودن شخصیت آن و به قول خودتان شلوغ نبودن آنها نباید داشته باشید. خیلی از افراد در موقعیت های نا آشنا و جدید ممکن است با احتیاط و احترام بالایی صحبت کنند، در حالی كه با عادی شدن روابط اوضاع متفاوت خواهد بود .

  • بهتر بود تاریخچه بیشتر و جزیی و دقیق تری را ارسال می کردید تا دلیل این فوبیای اجتماعی مشخص می شد اما با توجه به نوشته هایی که فرمودید مشکل شما عدم توانایی در ابراز احساسات، انتقادات و گفتن کلمه نه است، که ممکن است

  • یکی از موضوعاتی که در زندگی مهم است مهارت های ارتباطی با دیگران است که امروزه کلاس ها و کارگاه های مختلفی با موضوع مهارت های ارتباطی برگزار میشود. برای اینکه بتوانید رابطه خود را با دیگران بهتر کنید به موضوعات زیر دقت فرمایید:

صفحه‌ها