مشاوره

حوادث تلخ

در سر يك سفره ممكن است هم ترشي و فلفل قرار دهند و هم شيريني و مربا ؛ كودكان از شيريني و حلواي سفره لذت مي برند ، و فل

انس و الفت بيشتر با همسر

يكى از شيوه هاى تحكيم روابط حسنه و ايجاد الفت احسان كردن به همسر مي‌باشد يارى كردن بانوان در كارهاى خانه يك نوع احسان

آثاراستمنا

آثار استمناء دو نوع است، یکی آثار معنوی و دیگری آثار مادی و جسمانی، با توبه واقعی و تکرار نکردن آن عمل شنیع، آثار معن

ازدواج

سن مناسب برای ازدواج زمانی است که شخص صلاحیت ازدواج پیدا نموده باشد و از نظر فقه امامیه، تنها رسیدن به سن بلوغ کافی ن

افزایش هوش و حافظه

اموری که در تقویت حافظه و فهم مؤثرند، به چند دسته تقسیم بندی می شوند:

الف)امور معنوی:

ازدواج

یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی قبل از ازدواج، در نظر گرفتن معیارهایی برای انتخاب همسر است.

خواستگار

شما در مرحلۀ اول باید مشخص کنید علت مخالفت پدر و مادر شما با آمد

بالا بردن تحمل

درابتدا باید به شما کاربر ارجمند خاطر نشان سازیم که این د

علاقمندی

دوست داشتن خصوصا دوست داشتن انسانی از جنس مخالف چیزی طبیعی است و خداوند در انسان ایجاد کرده است اما باید آن را کنترل

بلوغ جنسی و ازدواج

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین انتخاب‌های زندگی، ازدواج است.

الخیر فی ماوقع

این جمله ای که فرمودید در واقع کنایه ای از تسلیم امر الهی شدن و پذیرش آن اتفاقاتی است که در زندگی برای انسان پیش می آ