مشاوره

انحرافات جنسى

پاسخ به این سؤال، مستلزم تعریف «تمایلات جنسى بهنجار» است تا روشن شود در چه صورتى، این تمایلات دچار اختلال، نابهنجارى

خانه

من پدر 2 فررند، یکی 14 ساله و دیگری 8 ساله هستم و الان 15 سال در یک اطاق 12متری در خانه پدرم زندگی می کنم الان خانه ا

بهشت

با توجه به این که در قیامت خدای تعالی حاکم و قاضی است «فالله یحکم بینکم یوم القیامه»[1]

 لذت بودن در کنار خانواده

6راه متنوع برای باخانواده بودن

جلوگیری از شهوت

پیش از بیان راه کار برای غلبه بر شهوت یا جلوگیری از آن بیان نکته ای لازم به نظر می رسد.

 مراسم خواستگاری

آداب خواستگاری در جلسه اول و جلسه های بعدی

 تربیت کودک

همانقدر که رسیدگی به کودک و توجه به نیازهای او اهمیت دارد، بیش از حد اعتنا کردن و یا شاید زیاده روی در بعضی از امور ب

خود ارضائی

من جوانی هستم که بدون آگاهی به استمنا مبتلا شدم. چهار سال این کار را ادامه دادم اما از عوارض آن بی خبر بودم.