مشاوره

مادران شاغل

مهمترین وظیفه یک مادر شاغل، همسرداری و تربیت فرزندانی سالم و صالح است باید در کنار شغل تان به این موضوع هم رسیدگی کنی

هدف

 در راه رسیدن به هدف ها موانع های هستند که آدمی را از رسیدن به مقصودشان باز می‌دارند یا قدم های آنها را کُند می‌کنند

ازدواج

 با سلام من فرزندان دخترم را با توجه به دستورات اسلام، متین و پاک و با عفت تربیت نمودم.

افکار گناه آلود

کنترل افکار، راه هاى متعددى دارد؛ ولى نباید پنداشت که با اولین گام همه چیز درست مى شود؛ بلکه شخص، باید با تمام توان،

انحرافات جنسى

پاسخ به این سؤال، مستلزم تعریف «تمایلات جنسى بهنجار» است تا روشن شود در چه صورتى، این تمایلات دچار اختلال، نابهنجارى

خانه

من پدر 2 فررند، یکی 14 ساله و دیگری 8 ساله هستم و الان 15 سال در یک اطاق 12متری در خانه پدرم زندگی می کنم الان خانه ا

بهشت

با توجه به این که در قیامت خدای تعالی حاکم و قاضی است «فالله یحکم بینکم یوم القیامه»[1]

 لذت بودن در کنار خانواده

6راه متنوع برای باخانواده بودن

جلوگیری از شهوت

پیش از بیان راه کار برای غلبه بر شهوت یا جلوگیری از آن بیان نکته ای لازم به نظر می رسد.